Calculatoare Produse Vizitate   /   0 Sondaj infobancare Parerea dvs
Publica pe Facebook
Contact Harta site
Alege o banca
 • Dom Leasing
 • EFG Eurobak Leasing
 • EKO Leasing
 • Express Leasing
 • Fleet Managemet Service
 • Ge Money Romania
 • General Leasing
 • Geyer & Buchegger Leasing
 • Immorent Leasing
 • IMO Leasing
 • ING Lease
 • International Leasing
 • Italo Romena Leasing
 • Kuhn and Partner
 • Leasing Financial Liad

Leasing imobiliar

Informatii generaleLeasing imobiliar (PJ / PF / PFA)
Tip finantare
Leasing imobiliar
Destinatie leasing Achizitie proprietăţi imobiliare
Beneficiar Persoane juridice (PJ) / Persoane fizice (PF) / Persoane fizice autorizate (PFA)
Moneda EUR
Descriere
Achizitia de spatii imobiliare, de resedinta, apartamente sau vile, comerciale, spatii de birouri, hale, depozite etc
Asigurare Full Property pentru imobil
Raspuns la cererea de finantare in 48 h go top
 
Conditii de acordareLeasing imobiliar (PJ / PF / PFA)
Venit minim nespecificat
Avans minim 20%
Avans maxim 50%
Valoare minima nespecificat
Valoare maxima nespecificat
Perioada minima 12 luni
Perioada maxima 84luni
Asigurari leasing nespecificat
Asigurator nespecificat
Venituri eligibile nespecificat
Grad de indatorare nespecificat
Alte conditii
Imobilul este evaluat de un evaluator agreat de catre TBI Leasing
Imobilele trebuie sa fie intr-o stare corespunzatoare, localizate in zone unde exista tranzactii, de principiu in orase mari, resedinte de judet
Nu se face leasing exclusiv pe terenuri
Nu se finanteaza construirea de imobile go top
 
Dobanda, rate si comisioane leasingLeasing imobiliar (PJ / PF / PFA)
Dobanda leasing nespecificat
Comisioane nespecificat
Alte comisioane nespecificat
Rambursare anticipata nespecificat
Valoare reziduala
 
Documente necesareLeasing imobiliar (PJ / PF / PFA)
Persoane fizice Adeverinta de venit de la locul de munca (in conformitate cu modelul atasat)
Cartea de munca
Contractul de munca pe perioada nedeterminata
Declaratie - angajament a solicitantului - completata (conform modelului atasat)
Cartea de identitate (sau B.I)
Documentele referitoare la domiciliul actual (contract de proprietate sau contract de inchiriere)
Cerere de finantare in completata si semnata (formularul atasat)
Oferta de leasing acceptata (semnata/stampilata)
Documente referitoare la veniturile suplimentare ( provenite din inchirieri, dobanzi bancare, alte locuri de munca, etc.)
Extras de cont curent pe lei + copia specimenului de semnatura cu stampila bancii in original si data eliberarii copiei
Aceleasi documente sunt solicitate si girantului persoana fizica (daca este cazul).
Persoane juridice Act Constitutiv/ acte aditionale privind schimbare de sediu, denumire societate, durata societate,schimbare actionari ( daca exista )
Certificatul de inregistrare
Bilantul + balanta la decembrie 2008
Bilantul + balanta la decembrie 2007 + ultima balanta incheiata in 2008
Documentul care atesta adresa sediului: contract de inchiriere/act de proprietate
Formularul de cerere de finantare completat (paginile 2-4)
Copie a actului de identitate/ pasaport al persoanei autorizate sa semneze pentru societate
Certificat constatator de la Registrul Comertului ( nu mai vechi de 1 luna )- la semnare contract
Decizia Consiliului de Administratie sau Adunarii Generale a Actionarilor de a incheia contractul de leasing cu TBI Leasing, specificand valoarea, perioada, obiectul contractului, persoana autorizata sa semneze (cu datele personale), formular-tip- la semnare contract
Copie a specimenului de semnaturi de la banca cu stampila in original si data bancii
Un extras de cont curent pe lei recent
Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare ( pagina 5 ) in doua exemplare, unul pentru firma semnat si stampilat la emitent, altul pentru administrator semnat la emitent, fara a mai completa altceva
Persoane fizice autorizate
Autorizatii pentru desfasurarea activitatii (Adeverinta de libera practica, de functionare, Certificat de inregistrare etc.)
Registrul jurnal de incasari si plati pentru luna ianuarie pana in prezent 2007
Declaratii de impunere cu viza Finantelor Publice pe ultimii 2 ani
Cod fiscal (Codul numeric personal)
Dovada sediului social (Contract de inchiriere sau proprietate)
Formularul de cerere de finantare completat
Extras de cont curent in banca pe lei + specimen de semnatura (in copie cu stampila in original a bancii si data eliberarii copiei)
Act de identitate al persoanei ce va semna contractul de leasing
Contracte de prestari servicii, colaborare Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare semnat la emitent, fara a mai completa altceva go top
 
Alte detaliiLeasing imobiliar (PJ / PF / PFA)
Afla toate dobanziile si comisioanele practicate de companiile de leasing si ce acte sunt necesare pentru a beneficia de Leasing imobiliar (PJ / PF / PFA). Produsele din categoria leasing imobiliar sunt actualizate zilnic, dar pot aparea modificari fara nici o notificare in prealabil.

Pentru a calcula rata unui leasing foloseste butonul calculeaza leasing! Poti aplica online la Leasing imobiliar (PJ / PF / PFA) de la TBI Leasing, dar si compara cu orice alt produs din leasing imobiliar .