Calculatoare Produse Vizitate   /   0 Sondaj infobancare Parerea dvs
Publica pe Facebook
Contact Harta site
Informatii generaleLeasing auto noi (PJ /PF)
Tip finantare
Leasing financiar auto
Destinatie leasing Achizitie autoturism nou
Beneficiar Persoane juridice (PJ) / Persoane fizice (PF)
Moneda EUR sau RON
Descriere
Leasing pentru autoturisme noi, din import sau fabricate/indigenizate in Romania go top
 
Conditii de acordareLeasing auto noi (PJ /PF)
Venit minim nespecificat
Avans minim 15%
Avans maxim 50%
Valoare minima 5000 EUR
Valoare maxima -
Perioada minima 12 luni
Perioada maxima 60 luni
Asigurari leasing Obligaţia asigurării - este în sarcina BRD Sogelease IFN S.A., în calitate de proprietar al bunului finantat, pe toata durata contractului de leasing, pana la efectuarea transferului de proprietate.
Asigurator asiguratori agreaţi la nivelul BRD - Groupe Société Générale
Venituri eligibile nespecificat
Grad de indatorare nespecificat
Alte conditii
 
Dobanda, rate si comisioane leasingLeasing auto noi (PJ /PF)
Dobanda leasing dobânda de leasing este stabilită în funcţie de natura bunului finanţat şi structura finanţării.
Comisioane comision de administrare - 2%
Alte comisioane nespecificat
Rambursare anticipata nespecificat
Valoare reziduala
maxim 20% inclusa în ratele lunare go top
 
Documente necesareLeasing auto noi (PJ /PF)
Persoane fizice Cerere de leasing
Cerere de leasing (formular adiţional)
Declaraţie beneficiar real
Documente necesare pentru sot, sotie, codebitori (aceleaşi ca şi pentru solicitantul leasingului)
Adeverinţă de salariat pe ultimele 3 luni
Copie după actul de identitate (buletin, carte de identitate)
Copie după cartea de muncă actualizată, semnată de conducătorul societăţii
Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la contractele de credite, leasing, rate etc., aflate în desfăşurare
Copie după actul de căsătorie
Copii înscrisuri doveditoare pentru alte surse de venit (ex. contracte de chirie etc.)
Formular acord consultare CRBsi Biroul de Credit, semnat
Persoane juridice Cerere de leasing (formular tip - vă rugăm click pentru descărcare ) semnată şi stampilată de reprezentantul legal
Cerere de leasing (formular adiţional)
Declaraţie beneficiar real semnată şi stampilată
Bilanţul anual şi contul de profit şi pierdere pentru ultimii doi ani compleţi de activitate (vizate de Administraţia Financiară)
Cel mai recent bilanţ interim (dacă e cazul) depus (vizat de Administraţia Financiară)
Formular Acord consultare CRB, semnat şi ştampilat
Lista persoanelor cu drept de semnătură (vizată de bancă)
Documente de identificare a persoanei care reprezintă societatea (inclusiv pentru giranţi, dacă e cazul)
Acte de proprietate sau contract de închiriere privind sediul social al societăţii
Factura proforma pentru obiectul ce urmează a fi finanţat
Documente juridice (copii):
contract şi statut sau act constitutiv, acte adiţionale cu modificările ulterioare (dacă e cazul !)
certificat de înmatriculare
certificat de înregistrare la autorităţile fiscale
certificat constatator de la Registrul Comerţului
certificat de atestare fiscală de la Administraţia Financiară (va fi primit cel mai târziu înainte de semnarea contractului) sau alternativ, pentru tranzacţiile urgente, o declaraţie pe proprie răspundere, datată, ştampilată şi semnată
de acţionari/ administratori, care certifică că nu există datorii restante la bugetul statului şi prin care se obligă să prezinte certificatul de atestare fiscal în maximum 30 de zile
proces-verbal AGA/CA de autorizare a achiziţiei în leasing şi desemnarea persoanei care va reprezenta societatea în relaţiile cu societatea de leasing
În cazul unui girant (persoană juridică) se va obţine si procesul-verbal AGA/CA al acestei societăţi prin care se autorizează semnarea garanţiei.
Persoane fizice autorizate
 
Alte detaliiLeasing auto noi (PJ /PF)
Produsele din categoria leasing auto noi sunt actualizate zilnic, dar pot aparea modificari de la companiile de leasing fara nici o notificare. Poti raporta orice eroare privind Leasing auto noi (PJ /PF) de la BRD Sogelease folosind formularul nostru de contact.

Pentru a calcula rata unui leasing foloseste butonul calculeaza leasing! Poti aplica online la Leasing auto noi (PJ /PF), dar si compara cu orice alt produs din leasing auto noi . Afla toate detaliile pentru a incheia un contract de leasing la BRD Sogelease.