Calculatoare Produse Vizitate   /   0 Sondaj infobancare Parerea dvs
Publica pe Facebook
Contact Harta site
Solicitant asigurareAsigurarea facultativa de sanatate "VIP"
Asigurare pentru:
Orice persoana fizica cu domiciliul sau rezidenta in Romania, cu varsta cuprinsa intre 0 si 64 ani (impliniti la data includerii in asigurare).
Pot fi incluse in asigurare si persoane dependente de asigurat (copii, sotul/sotia)
In cazul incheierii contractului de catre angajator (polita de grup), Asiguratul trebuie sa fie o persoana activa in cadrul grupului asigurat (sa fie apta de munca si sa nu absenteze din cauza unei afectiuni) la data includerii in asigurare.
Acte necesare incheiere asigurare: nespecificat
Conditii suplimentare:
 
Informatii asigurareAsigurarea facultativa de sanatate "VIP"
Obiectul asigurarii: In baza acestui produs, Asiguratorul se obliga, ca in cazul aparitiei unei probleme de sanatate a Asiguratului, sa suporte costurile legate de spitalizarea acestuia, intr-o institutie medicala din Romania sau Germania, precum si transportul pana la furnizorul de servicii medicale.
Ce riscuri sunt acoperite: In functie de planul de acoperire agreat mentionat in contractul de asigurare, Asiguratorul poate acorda urmatoarele beneficii corelate cu producerea evenimentelor asigurate:
Transfer catre alta unitate spitaliceasca, in vederea continuarii tratamentului, in functie de caz;
Cost transport in functie de planul de acoperire agreat;
PLANURI DE ACOPERIRE:

▪Orice costuri aferente tratamentelor pe durata spitalizarii, in Romania sau Germania (in functie de optiunea Asiguratului), inclusiv medicamente si materiale medicale, consultatii, teste pe durata spitalizarii;

▪ Cazarea in spital, inclusiv servicii de ingrijire si hrana;

▪ Onorariul medicului (tratament medical privat);
Orice cost de transport (la alegerea si in organizarea Asiguratului), de la domiciliul Asiguratului catre/de la furnizorul de servicii medicale indicat de Asigurator, in limita a 500 Euro/eveniment;
In cazul in care, pentru aceeasi cauza, mai sunt necesare si alte spitalizari in Germania, ulterioare primului eveniment, suma maxima acoperita de Asigurator in aceasta situatie, indiferent de numarul spitalizarilor necesare este de 500 Euro.
Servicii de transport medical de specialitate, organizat de Asigurator, pe teritoriul Romaniei, catre un furnizor de servicii medicale agreat de Asigurator
Planul PREMIUM acopera 100% acoperirile conferite de planul CONFORT la care se adauga:
Transport medical de urgenta/aerian, catre un furnizor de servicii medicale din Germania, organizat de Asigurator;
Tratamente de chimioterapie, radioterapie, administrate in cazul cancerului, ulterior spitalizarii, efectuate exclusiv in Romania, de un furnizor de servicii medicale agreat de Asigurator;
Dializa, in afara perioadei de spitalizare, efectuata exclusiv in Romania, intr-o unitate medicala, agreata de Asigurator.
Asistenta medicala spitaliceasca, constand in:

▪ Cazare (rezerve cu un pat) si masa, medicamente prescrise si materiale medicale pentru uz in spital;

▪ Consultatii, teste/examene de diagnostic;

▪ Tratamente medicale/chirurgicale, terapie int
Cand, cum si pentru ce primim despagubiri: Despagubirea se plateste de catre Asigurator:
Direct furnizorului de servicii medicale
Asiguratului exclusiv in urmatoarele situatii:
Rambursarea cheltuielilor efectuate in vederea obtinerii documentelor medicale/efectuarii investigatiilor medicale necesare stabilirii unui diagnostic in baza caruia se va institui procedura de spitalizare;
Rambursarea cheltuielilor efectuate pentru investigarea starii de sanatate la intrarea in asigurare, daca se incheie contractul de asigurare.
In cazul costurilor de transport in functie de planul de acoperire pentru care s-a optat.
Contractul de asigurare se incheie pe o perioada de 1 an, in baza cererii - chestionar completata si semnata de Contractant/Asigurat (incluzand chestionarul medical necesar evaluarii starii de sanatate, lista membrilor Asigurati).
Primul an de asigurare expira in data de 31 decembrie a anului in care s-a incheiat polita de asigurare. Contractul se reinnoieste automat daca nu intervine denuntarea cu cel putin 30 zile inainte de expirarea anului de asigurare (anul calendaristic in care se incheie polita de asigurare).
Prima de asigurare se calculeaza in baza tarifului de prime al Asiguratorului, in functie de factorii particulari de risc stabiliti de Asigurator ca urmare a analizarii chestionarului medical.
Prima de asigurare se achita anticipat, integral sau in rate subanuale, conform procedurilor proprii Asiguratorului si se plateste in moneda contractului de asigurare sau in echivalent lei, la cursul de schimb comunicat de B.N.R., valabil la data platii.
In caz de neplata la scadenta a unei rate, Asiguratul are dreptul sa o plateasca in termen de 15 zile calendaristice de la scadenta ratei respective, situatia contractului ramanand neschimbata pana la expirarea acestui termen.
Clauze suplimentare asigurare: nespecificat
Excluderi din aceasta asigurare:
 
Valabilitate si Avantaje asigurareAsigurarea facultativa de sanatate "VIP"
Valabilitate asigurare / polita: nespecificat
Beneficii / Avantaje asigurare Raspunderea Asiguratorului incepe la ora 0.00 a primei zile din perioada asigurata, dar nu mai devreme de ora 0.00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare/prima rata a acesteia si inceteaza in oricare din situatiile:
• La ora 24.00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea si s-au platit primele de asigurare;
• La data incetarii contractului de asigurare prin reziliere/denuntare unilaterala sau prin acordul partilor (inclusiv in cazul evenimentelor asigurate in curs de desfasurare);
• La data schimbarii domiciliului/rezidentei intr-o alta tara decat Romania (daca nu se convine altfel intre parti);
• La data survenirii decesului Asiguratuluip entru polita de grup, la data incetarii statutului de membru Asigurat: la data incetarii contractului de munca incheiat cu Contractantul sau la cererea expresa a Contractantului de a parasi grupul asigurat; in acest caz, Asiguratul poate opta pentru conversia acoperirii in baza unui contract de asigurare individual, ale carui conditii vor fi negociate intre parti.
Asistenta:
 
Alte detalii asigurareAsigurarea facultativa de sanatate "VIP"
InfoLine asigurare: nespecificat
Sucursale: nespecificat
Centre de daune: nespecificat
Service auto autorizat: nespecificat
Brokeri agreati: nespecificat
Alte detalii:
Asigurarile private de sanatate acopera tratamentele medicale la care asiguratul trebuie sa fie supus in cazul unei imbolnaviri sau in cazul unui accident. Avantajul acestora fata de asigurarile de sanatate de stat, gestionate prin casa de asigurari de sanatate si centrele medicale de stat este calitatea serviciilor oferite si transparenta costurilor.
Pentru asigurarile de sanatate sunt, de obicei, incluse in costul asigurarii, proceduri de diagnostic si tratamente curative necritice pe care casa nationala de asigurari de sanatate de stat nu le poate garanta. Conditiile din clinicile medicale private sunt deasemenea, mai bune din punct de vedere al organizarii si resurselor materiale disponibile decat in centrele medicale gestionate de casa de asigurari de sanatate.
In timp ce asigurarile de sanatate turistice se incheie pe o perioada limitata si acopera tratamente de urgenta necesare ca urmare a unor evenimente in timpul calatoriei, politele de asigurari medicale acopera tratamente si interventii avand ca obiect starea generala de sanatate a asiguratului pe termen lung, in mod independent de casa de asigurari de sanatate.
Asigurarile medicale turistice, sau asigurarile de sanatate pentru calatorii, acopera riscuri cum ar fi cel de accident sau imbolnavire imprevizibila. Spre deosebire de politele de asigurari medicale clasice, cele de calatorie sunt destinate unei acoperiri pe termen scurt.
Vor fi excluse, din acoperirea asigurarilor medicale turistice tratamente pentru inlaturarea efectelor unor boli cronice, fiind insa acoperite in polita de asigurare urgente medicale. Riscurile medicale pe termen lung sunt acoperite de asigurarile medicale clasice. go top
 
Foloseste calculatorul de asigurari si afla care sunt cele mai bune produse pentru nevoile tale! Poti aplica online la Asigurarea facultativa de sanatate "VIP", dar si compara cu orice alt produs din asigurari de sanatate pentru a afla cel mai bun pret.

Categoria asigurari de sanatate este actualizata zilnic de catre editorii nostrii, dar pot aparea oricand modificari, fara nici o notificare. Poti trimite orice eroare privind Asigurarea facultativa de sanatate "VIP" de la BCR Asigurari folosind butonul raporteaza eroare produs, de pe aceasta pagina.